Bli medlem

Är du verksam på Ingarvet så kan du bli medlem i Visit Ingarvet och ta del av den gemenskap som finns på Ingarvet. Som medlem så har du tillgång till ett stort nätverk på Ingarvet och kommer snabbt att lära dig vad dina grannar övriga företag på Ingarvet gör. Som medlem i Visit Ingarvet presenteras ditt företag på vår hemsida med logotype, länk till hemsida och Google Maps. Vi arrangerar företagsfrukostar där du som medlem kan vara presentatör av just ditt företag. Årsavgiften är 200kr/kalenderår. Vill du bli medlem så klicka på länken Medlemsansökan Visit Ingarvet fyll i den och sänd den i retur så behandlar vi den skyndsamt.

Stödmedlem

Du som vill vara med och stödja vårt arbete, kan kanske bli stödmedlem. Det kan du först bli efter att vi godkänt dig som stödmedlem. Det finns kriterier som vi ställt upp för dig som vill bli stödmedlem och som måste uppfyllas innan du kan bli stödmedlem. Till exempel så tillåter vi endast verksamheter som inte finns representerade på Ingarvet att bli stödmedlemmar. Årsavgiften är 200kr/kalenderår.

Vill du bli medlem så klicka på länken Medlemsansökan Visit Ingarvet fyll i den och sänd den i retur så behandlar vi den skyndsamt.