Skärmklipp från Dalademokraten, artikel om cykla för företagssamhet i Falun.

Cykla för företagsamhet

Nyhet
Skärmklipp från Dalademokraten, artikel om cykla för företagssamhet i Falun.Tisdag 29 oktober deltog delar av styrelsen för föreningen ingarvetfalun.se i det nya konceptet "Cykla för företagsamhet". Det var en lyckad eftermiddag med många givande diskussioner. Läs artikel om dagen på Dala-Demokratens websida genom att klicka här!