Tack Midroc för en trevlig frukost!

Nyhet
Midroc var värdar för frukost på Ingarvet 29/5. De har nyligen flyttat inom Ingarvet och finns nu i nya lokaler på Zettergrens väg. De är ett av Sveriges största elteknikföretag. De har ca 2 000 anställda varav ca 200 i Dalarna. De finns på ett 50-tal orter i Sverige. Uppdragsgivare är först och främst företag och den offentliga sektorn. De gör även jobb åt privatpersoner. I slutet av 2018 förvärvade de MTM Hiss. Det är tufft att rekrytera bra elektriker idag, de ser att det är få sökande till el-utbildningar. Dessutom informerade Frida Pettersson, som är planarkitekt på Falu Kommun, om Ingarvets tillväxt. Under perioden 3/5-20/6-19 pågår granskning av planen. Antagande beräknas göras hösten 2019. Läs mer om utökning av Ingarvets industriområde här: https://www.falun.se/bygga-bo--miljo/planarbete/planer-just-nu/utokning-av-ingarvets-industriomrade.html Anna Gellner har drivit sitt företag Falu Massage & Hälsa under ett år. Hon har lokal på Skyfallsvägen. Hon uppmanar alla företagare på området att se över var närmaste hjärtstartare finns ifall att nödsituation uppstår, information hittar du bla på vår hemsida: https://visitingarvet.se/hjartstartare/ Har du funderingar på att genomföra HLR-kurs är du välkommen att kontakta Anna för mer info: 070-759 31 35