Miljöprojektet på Ingarvet

Nyhet
Nu har vi tagit nästa steg i miljöprojektet på Ingarvet. Målet är att hitta hållbara lösningar för fortsatt utveckling. Första informationsträffen arrangerades 18/9-20. Nästa steg var genomförande av en kreativ Workshop 20/10-20, för att hitta fokusområden för vårt miljöprojekt. Det var Dalarna Science Park som arrangerade denna workshop och arbetet utgick från de globala målen som finns i "Agenda 2030". Nu har vi ett antal punkter som vi kommer att jobba vidare med tillsammans med Falu Kommun, företagare och andra intressenter.
Är du intresserad av att delta eller vill veta mer, kontakta oss i styrelsen för Visit Ingarvet redan idag!
Tillsammans gör vi skillnad!