Träff för dig som äger fastighet på Ingarvet 7/6

Nyhet
Vi startar nu upp ett nätverk för alla våra fastighetsägare på Ingarvet. Kom på startträffen på tisdag! Datum: Tisdag 7/6 Tid: 07.45-09.30 Plats: Restaurang Gästabudet
  • Falu kommun och Visit Ingarvet hälsar alla välkomna
  • Samtliga deltagare får presentera sig själva, sina fastigheter samt eventuella framtidsplaner
  • Information från Visit Ingarvet
  • Information från Falu kommun – etableringen av Northvolt och återetableringen av Dalregementet
  • Diskussion gällande upplägget av fastighetsägarnätverket
Anmäl dig här!