Skylt Ingarvsdagen

Viktiga datum 2023

Nyhet

Nu har styrelsen för Visit Ingarvet tillsammans med Falu Kommuns Näringslivskontor planerat några aktiviteter under våren 2023. Skriv in dem i din kalender redan nu:

Tisdag 16/2 - Tidningen Ingarvet kommer ut.

Onsdag 8/3 - Företagarfrukost på Ingarvet med efterföljande årsmöte.

Onsdag 19/4 - Företagarfrukost på Ingarvet.

Torsdag 27/4 - Tidningen Ingarvet kommer ut.

Lördag 6/5 - Ingarvsdagen.

Onsdag 24/5 - Fastighetsägarnätverksfrukost.