Våra Stödmedlemmar

Dessa är våra nära vänner och som stöder oss i vårt arbete med Visit Ingarvet.

AlphaCE

Engelbrektsgatan 34
791 60 Falun
Tel: 076-000 89 10 (Pär Andersson)
E-post: par.andersson@alphace.se

Ett Fyrfaldigt Leve

Linslagarvägen 2
791 61 Falun
Tel: 023-702 21 00
E-post: info@ettfyrfaldigtleve.se

Gruvortens B&B

Krongårdsvägen 15
791 61 Falun
073-853 86 39
Email: marie@gruvortens.se

Handelsbanken Falun

Åsgatan 35
791 71 Falun
023-76 78 60
E-post:falun@handelsbanken.se

Mondo Arkitekter Dalarna AB

Engelbrektsgatan 34
791 60 Falun
023-70 53 00
E-post: gabriella.hagman@mondo.se

Scandic Hotel

Svärdsjögatan 51
791 31 Falun
023-669 22 00
E-post: kerstin.qvillberg@scandichotels.com