Bild på upprustning av Ingarvsvägen.

Vägarna på Ingarvet

Nyhet
Bild på upprustning av Ingarvsvägen.Nu har arbetet med Ingarvsvägen startat. Arbetet börjar med justering av brunnarna till den nya beläggningsnivån. Under nästa vecka kommer sedan beläggning av vägen att ske. Trafikgruppen och övriga företagare på Ingarvet är mycket nöjda med planerna för Ingarvets vägar. En eloge till Magnus Fridsén på Falu Kommun som hörsammat önskemål från företagare på Ingarvet!