Yvonne från Ageris berättar om företaget på frukost på Ingarvet.

Tack Ageris för trevlig frukost!

Nyhet
Värdar för frukostmötet onsdag 3 oktober var Ageris, som är ett outsourcingföretag inom callservice branschen. Ageris etablerade sig i Falun 2014, då de tog över MittMedias kundcenter i Falun. De har även kontor i Strömsund och Solna. Kundservice och kvalitet är två viktiga ledord inom företaget. Idag har de 60 anställda på Ingarvet, varav en stor del är unga medarbetare. Företaget växer och målet är att bli ca 100 anställda och de ser gärna att fler unga söker sig till Ageris, som är en bra inkörsport till arbetslivet. Därefter informerade Falu Kommun om Företagarveckan som i år har 10-års jubileum. Det är en vecka för att uppmärksamma företagandet och ge tillfällen till att knyta nya kontakter via mässor, frukostar, mm. Kenneth från Visit Ingarvet berättade även om det digitaliseringsprojekt som genomförs på Ingarvet i samarbete med Panang Kommunikation. Nästa frukostmöte sker på Företagarveckan