Digitaliseringsprojektet avslutat

Nyhet
Det fjärde och sista digitaliseringsseminariet som Visit Ingarvet och Panang Kommunikation har genomfört i samarbete ägde rum idag torsdag 4/4-19. Kl 07.30 bjöds det på frukost hos Bilstjärnan på Ingarvet och därefter berättade Jonas Grenfeldt från Panang om strategier för digitalisering och gav några handfasta tips på smarta mål. Vi tackar Jonas för intressanta seminarium och den kunskap inom digitalisering som nått företagare på Ingarvet.