Årsmöte – nya ledamöter i styrelsen

Nyhet
Onsdag 4 mars 2020 genomfördes föreningen Visit Ingarvets årsmöte. Ledamöter Anders Sättlin och Kenneth Magnusson har valt att avsluta sitt arbete i styrelsen. Vi tackar både Anders och Kenneth för fint samarbete med uppstart, utveckling och arbete med föreningen Visit Ingarvet. Nya ledamöter som valdes in i styrelsen är Kerstin Qvillberg och Anders Lundberg. Vi hälsar både Kerstin och Anders varmt välkommen till styrelsen och ser fram emot gott samarbete med utveckling av Ingarvet. Styrelsen består nu av: Mats Andersson, Ica Supermarket Slätta, ordförande Erika Lundberg, Ingarvsbyn, ledamot Kerstin Qvillberg, Dala Lantbruksmaskiner och GD oljor, ledamot Anders Lundberg, Lunsta AB, ledamot På årsmötet bestämdes att medlemsavgiften höjs år 2021 till 300 kr per år per företag.