Efterlängtad företagarfrukost

Nyhet
Onsdag 24 november genomförde vi en första företagarfrukost efter pandemins utbrott. Roligt att ses och knyta nya kontakter! Under frukosten fick vi höra om Falu Energi och Vattens arbete som har stort fokus på miljö. Dessutom berättade Falu Kommun om en kartläggning av trafiksituationen som har genomförts i oktober 2020. Ett av förslagen utifrån undersökningen är att varje företag ser över sina arbetstider och eventuellt gör egna justeringar för att minska köerna. Falu kommun har även tagit fram ett fastighetsägarregister där målet är att skapa en dialog med fastighetsägarna för att se vad som finns ledigt och förmedla vilken efterfrågan som finns. Region Dalarna var representerade genom Louise Modigs och hon berättade om fonden React-EU, där stöd finns att söka för arbeten med hållbarhet, export, digitalisering och affärsutveckling inom företaget. Kontakta Region Dalarna för mer information.