Bild på Ingarvsvägens nya belägging

Möte om cykelväg på Ingarvet

Nyhet
På måndag 9 maj, mellan 11:00-12:00 har du som fastighetsägare längst med Zettergrens väg och Västermalmsvägen möjlighet att vara med på en informationsträff om föreslagen gång- och cykelväg. Du som fastighetsägare kommer få möjlighet att ställa frågor och komma med synpunkter.
Träffen hålls via teams och det är Lovisa Höök, trafikplanerare vid Falu kommun som kommer att hålla i informationen. Se nedan för mer information. Se länk till informationsmötet längst ned i mejlet.
Vill du ha länken till Teamsmötet mailar du erika@visitingarvert.se.