Läs tidningen Ingarvet

Nyhet

Nu finns Oktobernumret av tidningen Ingarvet tillgängligt. I detta nummer får ni beaknta er mer med Falu energi & vattens ny VD - Johan Hedman. Det finns även att läsa om bygget av den nya gång- och cykelvägen längst med Zimmergrens väg.

Läs hela numret här